Witamy w Szkole Podstawowej w Wilkowicach

Archiwa

Autobusy

Trasy przejazdu autobusów: przewóz dzieci
do Szkoły Podstawowej w Wilkowicach w roku szkolnym 2019/2020

1.Choceń 7.25- Wichrowice 7.34-Wichrowice obelisk 7.40-Wichrowice Szkoła 7.45- Skibice 7.50- Szatki 7.55-Kuźnice 8.00 Nakonowo Stare -8.05 Grabówka- 8.08  Stefanowo-8.10 Wola Nakonowska 8.12 Wilkowce Szkoła-8.15

2.Choceń 7.40-Świerkowo 7.55-Przydatki Wolskie 8.00 – Gołaszewo Piaski-8.05 –Wilkowice Szkola – 8.10

3.Choceń-Wilkowice za rzeką 7.30 -Wilkowice p.Panfil-7.33

Wilkowiczki p.Herman 7.35-Czerniewice Piekarnia 7.37 -Czerniewice p.Jasiński 7.40-Czerniewice PKP 7.42 -Czerniewice przedszkole 7.45 -Wilkowice Szkoła 7.50

4.Wilkowice 13.10-Kuźnice 13.20-Skibice 13.25-Wichrowice 13.30-Śmiłowice 13.35-Olganowo 13.40-Wichrowice 13.45-Skibice 13.50-Kuźnice 13.55-Wilkowice 14.00

5.Wilkowice (Szkoła)13.05-Czerniewice Przedszkole 13.09-Czerniewice p.Jasiński 13.10-Czerniewice(PKP)13.12-Czerniewice (piekarnia)13.15-Wilkowiczki p.Herman 13.17-Wilkowice (rzeczka)13.22

6.Wilkowice (Szkoła)13.30-Wola Nakonowska 13.20-Stefanowo 13.25-Grabówka 123.30-Nakonow Stare-Łopatki-Nakonowo-Gołaszewo Piaski-Przydatki Wolskie 13.35-Świerkowo 13.40-Wilkowice(Szkoła)13.45

7.Wilkowice 15.50-Kuźnice 16.00-Skibice 16.05-Wichrowice 16.10-Choceń 16.20

8.Wilkowice(Szkoła)15.50-Czerniewice(apteka) 15.55-Czerniewiczki(p.Jasiński)16.00-Czerniewice(PKP)-Czerniewice(Piekarnia)-Wilkowiczki(p.Herman)16.10-Wilkowice(rzeczka)-Wilkowice(p.Panfil)-Wilkowice Szkoła 16.15

9.Wilkowice (Szkoła)15.50-Wola Nakonowska15.55-Stefanowo-16.00-Grabówka-16.05-Nakonowo Stare 16.10-Łagiewniki 16.15-Nakonowo 16.20-Gołaszewo Piaski 16.25-Przydatki Wolskie 16.30-Świerkowo 16.35