Witamy w Szkole Podstawowej w Wilkowicach

Archiwa

Szkolny apel

Dnia 08.03.2019r. odbył się w szkole apel. Głos zabrał Pan Dyrektor M.R. Zapiec, który uwrażliwił po raz kolejny uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Pan dyrektor zwrócił uwagę na prawidłowe zachowania się w czasie przerw lekcyjnych, w drodze do i ze szkoły. Zwrócił uwagę iż należy szanować własność cudzą i swoją. W trudnych sytuacjach zawsze należy wykazywać się ,, zdrowym rozsądkiem’’. Zostały wręczone medale i dyplomy dla uczennic klasy VII: Jessiki Szatkowskiej i Mai Krűger w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Zapobiegajmy Pożarom’’. W konkursie „Ferie z książką” nagrodę specjalną otrzymała  Maja Krűger, natomiast Oliwia Wyrwa zajęła III miejsce i również otrzymała nagrodę książkową.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.