Witamy w Szkole Podstawowej w Wilkowicach

Archiwa

V Festiwal Piosenki Ludowej „Kujawskie Śpiewanie” SP Wilkowice

Regulamin

 1. Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

Osoby koordynujące: Miłosz Kierzkowski, Kinga Gawłowska

 1. Cele :
 • Promowanie twórczości ludowej,
 • Ochrona autentycznego folkloru,
 • Propagowanie radości ze śpiewania,
 • Podnoszenie poziomu artystycznego sztuki wykonawczej,
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń  w zakresie pracy z dziećmi,
 • Integracja środowiska lokalnego.

 

 • Uczestnicy:

Kategorie wiekowe

 • Soliści klas I-III
 • Soliści klas IV-VIII
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Uczestników zgłaszają szkoły z gminy Choceń i gmin ościennych
 • Każda szkoła może zgłosić max.2 solistów z poszczególnej kategorii wiekowej
 • Uczestnik przygotowuje 1 piosenkę z repertuaru piosenki ludowej,
 • Uczestnik wykonuje utwór z własnym akompaniamentem w dowolnej formie (instrumenty, nagrana ścieżka dźwiękowa) lub acapella.
 1. Zgłoszenie uczestnictwa:
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 kwietnia 2019r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach lub na skrzynkę email Szkoły- sekretariatspwilkowice@wp.pl
 • Zgłoszenie przyjmowane jest na załączonej karcie w formie papierowej lub elektronicznej. Forma elektroniczna karty do pobrania na stronie internetowej Szkoły www.spwilkowice.pl
 • Kolejność występów ustala organizator, nie jest to zależne od daty zgłoszenia.
 • W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr 609273257 – p. M.Kierzkowski lub nr 54 28 47 183 – Szkoła

 1. Termin i miejsce Festiwalu „Kujawskie Śpiewanie”

Festiwal odbędzie się 25 kwietnia 2019r. o godz. 14.00  w Szkole Podstawowej w Wilkowicach.

 • Kryteria oceny:
 • Dobór repertuaru do możliwości wokalnych wykonawców,
 • Autentyczność pieśni (gwara) zgodnie z folklorem,
 • Muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
 • Interpretacja utworu (kreatywność, oryginalność zrozumienie i przekaz treści piosenki),
 • Inscenizacja ruchowa (mile widziane stroje ludowe odzwierciedlające wiek i region piosenki, a także motywy tańców),
 • Ogólny wyraz artystyczny.
 • Przykładowe źródła etnografii regionalnej Kujaw.
 • Oskar Kolberg „Dzieła wszystkie”,
 • Lange, B. Krzyżaniak, A. Pawlak „Folklor Kujaw”,
 • Jadwiga Kurant Folklor taneczny Kujaw,
 • Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
 • Muzeum Etnograficzne w Toruniu,
 1. Nagrody

Najlepsi uczestnicy w swych kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody.

           Karta zgłoszeniowa

V Festiwal Piosenki Ludowej „Kujawskie Śpiewanie”

25 . 04. 2019r SP w Wilkowicach

Zgłaszam udział:

Imię i nazwisko solisty, kategoria wiekowa

 1. ………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł piosenki ………………………………………………………………………………………………..

 1. …………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł piosenki ………………………………………………………………………………………………..

 1. ………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł piosenki ………………………………………………………………………………………………..

 1. …………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł piosenki ………………………………………………………………………………………………..

Nazwa placówki i miejscowość z której pochodzą uczestnicy

……………………………………………………………………………….………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………….