Witamy w Szkole Podstawowej w Wilkowicach

Archiwa

Wykaz podręczników do religii

OP –  ks.W.Kubik  ,,Jesteśmy dziećmi Boga’’ wyd.WAM

Kl  I – ks.W.Kubik,  ,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa’’ wyd.WAM

Kl. II – ks.W.Kubik  ,,Kochamy Pana Jezusa’’ wyd.WAM

Kl. III – ks.W.Kubik  ,,Przyjmujemy Pana Jezusa’’ wyd.WAM

Kl. IV- ks.Z.Marek  ,,Zaproszeni przez Boga’’ wyd.WAM

Kl. V – ks.Z.Marek  ,,Obdarowani przez Boga’’ wyd.WAM

Kl. VI – ks.Z.Marek ,,Przemienieni przez Boga’’ wyd.WAM

Kl. VII –  ks.Z.Marek ,,Jezus uczy i zbawia’’ wyd .WAM

Kl. VIII – ks.Z.Marek ,,Jezus działa i zbawia’’ wyd.WAM