Witamy w Szkole Podstawowej w Wilkowicach

Archiwa

Zebranie z rodzicami

Dn.13.09.2019r.odbyło się w Szkole Podstawowej w Wilkowicach zebranie rodziców. Na ogólnym zebraniu panie Małgorzata Rybacka i  Beata Jandy –Koślińska  przedstawiły obszerny referat z komentarzem ,, Rola rodzica w procesie wychowawczym oraz organizacja czasu wolnego w domu’’.

Pani Iwona Terpińska przedstawiła główne założenia Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły Podstawowej Wilkowice. Następnie zostały wybrane,, trójki klasowe’’ rodziców.

Dyrektor szkoły i wychowawcy przedstawili rodzicom sprawy związane z bezpieczeństwem dzieci na  zajęciach organizacyjnych  przez szkołę/ w drodze do i ze szkoły, bezpiecznego korzystania z Internetu, przeciwdziałania agresji, nietolerancji i przemocy, używania środków psychotropowych, alkoholu i papierosów, kultury osobistej , zdrowego trybu odżywiania się oraz wychowania w duchu patriotyzmu  oraz pozytywnych postaw społecznych.

Dokonano również wyboru Rady Rodziców.

Zarząd Rady Rodziców tworzą przewodniczący p.Andrzej Kujawiak,

zastępca przewodniczącego p.Magdalena Lewandowska,

p.Urszula Rucińska – skarbnik,

p.Monika Szynkler-sekretarz

Samorząd uczniowski

Jolanta Szydłowska